भीरकोट नगरपालिका

भीरकोटको आफ्नै पाठ्यसामग्री
नगरपालिकाभित्र आउँदो शैक्षिक सत्रबाट ‘हाम्रो भीरकोट’ पाठ्यपुस्तकको अध्ययन गराइने
भीरकोटमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण सुरु
नगरपालिकाको फोहोरमुक्त अभियानलाई सघाउन नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको हो