close

२४ घण्टाभित्र इजाजत दिइएका हतियारको विवरण पठाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन

हतियारको विवरण चौबिस घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

२४ घण्टाभित्र इजाजत दिइएका हतियारको विवरण पठाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन

हतियारको विवरण चौबिस घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

Trulli
ADVERTISEMENT