close

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण

Trulli
ADVERTISEMENT

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण